|
|

دیدار رییس و اعضای هیات امنا و هیات علمی موسسه مجمع الفکرالاسلامی با مقام معظم رهبری