معرفی

مجمع الفکر الاسلامی

« به جناب آقـاى اراكـى گفته شـود : اگر مــراد از مجـمع، همان مجموعه‏ ى مباركى است كه خود ايشان در آن سرگرم تحقيق ‏اند ، پيشنهاد ايشان مورد پسند اينجانب است » .

بحمداللّه‏ تا به امروز بیش از سى سال است كه اين مجموعه مبارك به تحقيق و پژوهش حول معارف اسلامى اشتغال دارد.