نشانی:

ایران – قم – ۷۵ متری عمار یاسر – خیابان شهید قدوسی – روبروی مرکز خدمات حوزه های علمیه – ساختمان دانشکده اصول الدین – طبقه سوم

تلفن تماس:

۰۲۵۳۷۷۷۰۵۰۷

فکس:

۰۲۵۳۷۷۷۰۲۳۷