گزارش تصویری نشست علمی« عرضه حدیث بر قرآن »

گزارش-تصویری-نشست-علمی-عرضه-حدیث-بر-قرآن
۰۴ اردیبهشت ۹۸
نشست علمی« عرضه حدیث بر قرآن » از سلسله نشست های السنة الشریفه به همت مؤسسه مجمع الفکرالاسلامی برگزار شد.

نشست علمی عرضه حدیث بر قرآن برگزار شد/ عرضه حدیث بر قرآن، یکی از راههای اعتبارسنجی احادیث نشست علمی عرضه حدیث بر قرآن با حضور اساتید و پژوهشگران در پژهشکده مجمع الفکر الاسلامی قم برگزار شد.