نشست علمی «اعتبارسنجی منابع الکافی»

نشست-علمی-اعتبارسنجی-منابع-الکافی
۳۰ آبان ۹۷
نشست علمی «اعتبارسنجی منابع الکافی» از سلسله نشست های السنه الشریفه به همت معاونت ارتباطات مجمع الفکر الاسلامی برگزار گردید.

نشست علمی «اعتبارسنجی منابع الکافی» از سلسله نشست های السنه الشریفه به همت معاونت ارتباطات مجمع الفکر الاسلامی و با ارائه محمود ملکی، دکتری علوم حدیث تطبیقی جامعة المصطفی با رساله بازپژوهی منابع الکافی(الاصول) و مدیرگروه رجال موسسه مجمع الفکر الاسلامی در سالن جلسات موسسه برگزار گردید.