حضور-انتشارات-موسسه-مجمع-الفکرالاسلامی-در-نمایشگاه-دستاوردهای-علمی-واحدهای-حوزوی-مشکات5-1
۲۶ آذر ۹۷
حضور انتشارات موسسه مجمع الفکرالاسلامی در نمایشگاه دستاوردهای علمی واحدهای حوزوی

نتايج فعاليت‌هاي پژوهشي اساتيد و محققان مؤسسه مجمع الفکرالاسلامی توسط انتشارات موسسه به علاقمندان عرضه مي‌شود.