• مکالمه-زبان-عربی-2
  • مکالمه-زبان-عربی-کودکان-و-نوجوانان
  • مکالمه-زبان-عربی

مرکز زبان مجمع الفکر الاسلامی

مرکز زبان « مجمع الفکر الإسلامی» با هدف آموزش زبان های خارجه با بروز ترین روش و محتوای بومی اسلامی برای رده های سنی مختلف ، همچنین به کار گیری فارغ التحصیلان زبان دان در عرصه بین الملل در راستای جامه عمل پوشانی به منویات مقام معظم رهبری ، آغاز به کار کرد.


این مرکز با نگاهی نو در اهداف و بازنگری در شیوه های مرسوم و نو آوری در عرصه زبان آموزی ، فعالیت های آموزشی داخلی و تبلیغی و ترویجی برون مرزی ، فصل جدیدی در این زمینه را گشوده است.

ادامه مطلب

اهداف آموزشی

آموزش مهارت خواندن عربی و تصحیح لحن ولهجه عربی و تقویت شنیدار، آموزش مهارت گفتار )ابتدایی ، عمومی ، عالی(، آموزش مهارت نوشتار)ابتدایی ، عمومی ، عالی(، آموزش مهارت فهم مطلوب ترجمه )ابتدایی ، عمومی ، عالی(، آموزش مهارت های تخصصی ) سخنرانی ، نویسندگی ، ترجمه(، آشنایی با لغت نامه های عربی و نحوه به کار گیری آن، آموزش بیش ۱۴۰۰۰ واژه در موضوعات مختلف از جمله اهداف آموزشی مرکز می باشند.

برنامه تثبیتی و تقویتی

ارائه برنامه مطالعاتی متناسب با سطح علمی و رده سنی مخاطب، ایجاد فرصت تمرین و به کارگیری آموخته ها، مشاوره و تصحیح توسط استاد، تنوع و جذابیت در برنامه ها، نوآوری و فعل سازی ظرفیت زبان آموزان از برنامه های مهم تثبیتی مرکز هستند.

برنامه کاربردی

قلم زدن در مجله ) ویژه به خود مجموعه (، فعالیت در فضای مجازی )آموزش و اثر گذاری(، ایجاد فرصت شغلی ترجمه، ایجاد فرصت شغلی تدریس)زبان عربی(، ایجاد فضای رسانه ای )سخنرانی ، فیلم سازی ودوبله و عکس نوشته...) از برنامه های کاربردی مرکز به شمار می آیند.