هم-اندیشی-علمی
۱۲ اردیبهشت ۹۸
با موضوع عرضه حدیث بر قرآن

جلسه هم اندیشی علمی با موضوع عرضه حدیث بر قرآن با حضور دکتر مرادی و برخی از پژوهشگران گروه علمی سنة الشریفه در سالن جلسات پژوهشکده برگزار شد.

در این جلسه دکتر مرادی ضمن مروری بر چالش های مبحث عرضه حدیث بر قرآن، سنت نبوی را نیز در منبعیت مهم دانسته و به ذکر مثالهایی پرداختند.

در ادامه ایشان به پرسشهای مطرح شده پاسخ دادند.

نظر بدهید

ارسال نظر

متاسفانه پیام شما ثبت نشد!

با موفقیت ثبت شد.