تقدیرنامه های موسسه مجمع الفکر الاسلامی

تقدیرنامه-های-موسسه-مجمع-الفکر-الاسلامی
۱۹ فروردین ۹۷
تقدیر مدیریت حوزه های علمیه جناب آیت الله حسینی بوشهری از کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه

در این تقدیر نامه کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه به عنوان کتاب سال حوزه از جانب مدیریت حوزه های علمیه کشور معرفی و مورد قدردانی قرار گرفت.