بازدید حجه الاسلام مصلح از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی "نور"

بازدید-حجه-الاسلام-مصلح-از-مرکز-تحقیقات-کامپیوتری-علوم-اسلامی-نور
۲۶ آبان ۹۷
معاونت اداری-مالی موسسه مجمع الفکرالاسلامی از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی "نور" بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی موسسه مجمع الفکرالاسلامی؛ معاونت اداری-مالی موسسه مجمع الفکرالاسلامی از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی "نور" بازدید نمود.

در این بازدید، حجه الاسلام مصلح، معاونت اداری- مالی  موسسه مجمع الفکر الاسلامی ضمن شنیدن توضیحات مسئولین بخش های مختلف با نحوه عملکرد و ارائه خدمات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی "نور"  آشنا شد.

نظر بدهید

ارسال نظر

متاسفانه پیام شما ثبت نشد!

با موفقیت ثبت شد.