تازه های نشر

کتاب فرائد الاصول از تالیفات شیخ اعظم انصاری با بازنگری و شکل جدید منتشر شد.

کتاب فرائد الاصول (رسائل)از تالیفات شیخ اعظم انصاری در موضوع علم اصول فقه و از کتب درسی سطح عالی حوزه علمیه بع...

اخبار

بازدید حضرت آیت الله اراکی دامت برکاته از مجمع الفکر الاسلامی

در تاریخ 15مرداد 94 حضرت آیت الله اراکی دامت برکاته ریاست محترم هیئت رئیسه مجمع الفکر الاسلامی از این مرکز پژوهشی بازدید به عمل آوردند و از محققان مجمع تشکر و قدردانی نمودند.

مصاحبه ها

تصاویر